company name

SIA „WIKO būve"

SIA „WIKO bŗive" apliecina, ka saskaņā ar noslēgto līgumu 2012.gadā , „ALDENS HOLDING", SIA 2012/2013.gados Bulduru Dārzkopības vidusskolā veica esošo logu un durvju nomaiņu pilnā projekta apjomā, kā arī galvenās ieejas mezgla izveidi no alumīnija stiklotām norobežojošam konstrukcijām un galvenās ieejas izveidi no šīm konstrukcijām ar automātisko vadību, ar īstenojamo KPFI un ERAF līdzfinansējumu. Objekta kopējās izmaksas LVL 1 028 348,20 . Objekts ir sekmīgi pabeigts, un SIA„WIKO būve", kā Ģenerāluzņēmējs, ir saņēmis pozitīvu zinumu no Pasūtītāja , par kvalitatīvo darbu izpildi, t.sk. par logu, durvju, norobežojošo konstrukciju kvalitatīvo darbu izpildi atbilstoši Projektam.
Savukārt 2015.gadā, SIA„WIKO būve", kā Ģenerāluzņēmējs, veica daudzdzīvoklu dzīvojamās mājas renovāciju „PRIEDES 5", Silakrogā, Ropažu novadā. , „ALDENS HOLDING", SIA veica logu\\ un balkona durvju , kā arī ieejas durvju izgatavošanu un montāžu visās esošajās kāpņu telpās. Par kvalitatīvu darbu izpildi un veikto darbu atbilstību uzstādītām projekta prasībām, ir saņemts Pasūtītāja pozitīvs atzinums . Arī šis projekts īstenots ar ERAF līdzfinansējumu.
Visā mūsu uzņēmumu sadarbības laikā , ,ALDENS HOLDING", SIA raksturojams kā viens no stabilākajiem partneriem Latvijā, izpildīto darbu garantijas periodos nav saņemta neviena pretenzija par viņu veikto darbu
Šo atzinumu „ALDENS HOLDING", SIA ir tiesīgs iesniegt kā pretendents, bez īpaša pilnvarojuma, jebkurā iepirkumā ( tenderī) gan Latvijā, gan jebkurā pasaules valstī.