company name

DĪKS “BAKA-2”

2015. gadā Līguma Nr. K/201506002 ietvaros SIA “Aldens Holding” veica PVC un alumīnija konstrukciju piegāde un nopmaiņu sekojošiem objektiem: „Varaviksnes gatve 6” (56 PVC logi un 2 alumīnija durvis), pēc adreses: Varaviksnes gatve 6, Rīgā un „Varaviksnes gatve 2” (2 alumīnija durvis), pēc adreses: Varaviksnes gatve 2, Rīgā
Uzņēmums savā darbībā izmantoja jaunākās montāžas tehnoloģijas, instrumentus un materiālus, kā rezultātā sasniegta augsta  PVC un alumīnija konstrukciju  nomaiņas kvalitāte. Apliecinu, ka SIA “Aldens Holding” stingri ievēro darbu termiņus, nodrošina profesionālu pieeju darbam, panākot labus darba rezultātus.