company name

SIA “VELVE”

SIA “VELVE”, ka “Ģenerāluzņēmējs” sadarbojas ar SIA “ALDENS HOLDING”,  ka “Apakšuzņēmeju” Uzņēmuma līguma Nr.15-3/FASĪD15/87.2 “Par logu nomaiņas un fasādes atjaunosanas darbiem Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” ietvaros.
Saskaņa ar līgumu, SIA “ALDENS HOLDING”, veica PVC logu (187 gab.) izgatavošanas un montāžas darbus objektā “Rīgas Ezerkrastu pamatskolā, Malienas ielā 89”, Rīgā; alumīnija konstrukciju (12 gab) izgatavošanas un montāžas darbus objektos “Rīgas Ezerkrastu pamatskola, Malienas ielā 89” un “Rīgas pilsētas Pļavinieku ģimnāzija Saharova ielā 35, Rīgā.”
Darbi izpildīti  savlaicīgi, pilnā apmērā un augstā kvalitātē. Pretenziju sadarbībai nav. Uzskatām, ka SIA “ALDENS HOLDING” ir drošs un uzticams sadarbības partneris.