company name

Ventilācijas sistēmas

Labas ventilācijas nosacījums ir gaisa cirkulācija telpās. Svaigam gaisam vajag pastāvīgi ar nelielu kontrolējamu straumi nonākt telpās. Izmantotam gaisam ir jābūt noraidāmam caur ventilācijas kanāliem. Gaisa pieplūdumus labāk īstenot, uzstādot visos telpas logos speciālus, tā saucamos, vēdināšanas aparātus. Tādējādi, tiks nodrošināta cirkulācija un gaisa apmaiņa visā dzīvoklī (mājā).
Gaisa vēdināšanas aparāts (citādi: pasīva gaisa pieplūde) - neliela ierīce, kas ir montējama visbiežāk logā, ļauj "iesūkties" svaigam gaisam iekšā. Izmantots gaiss ir noraidāms caur ventilācijas kanāliem. Gaisa strūklu vēdināšanas aparātā var regulēt - tas tāpat tiek aizsargāts no nokrišņiem.
Siltuma daudzums, kas tiek izlietots uz ventilāciju, ir atkārīgs no vēdināmā gaisa apjoma. Tādēļ, jo labāk kontrolēsim gaisa apmainīšanas pakāpi un piemērosim pie mūsu vajadzībām, jo mazāk siltuma izmantosim svaiga gaisa uzsildīšanai.
Automātiski gaisa vēdināšanas aparāti īpaši rūpīgi izpilda ventilācijas kontroles funkciju. Tie patstāvīgi uzmana gaisa apmaiņas pakāpi, tā kā automātika centrālapkures sistēmā uzmana temperatūru. Izmantojot automātiskus gaisa vēdināšanas aparātus, ekonomējam siltumu līdz 50%.
Gaisa vēdināšanas aparāti - tās ir ierīces, kas darbojas patstāvīgi bez nepieciešamības izmantot papildus elektroenerģiju.